Billedanalyse

300 kr.

Giv eleverne viden om hvordan man analyserer kunst

Dette undervisningsforløb vil – med udgangspunkt i malerier i Holstebro Kunstmuseums samling – give eleverne indsigt i billedanalyse, så de bliver bedre til at se billeder, og kunne analyserer de virkemidler kunstnere og andre billedmagere har til rådighed, når de skaber deres værker.

Undervisningsforløbet i billedanalyse er rettet mod faget billedkunst, billedkunst som valgfag, samt faget dansk på mellemtrinnet og i overbygningen.

Forløbet er bygget op med en forberedelsesfase på skolen med 2 opgaver som eleverne skal løse som optakt til museumsbesøget. Det anslås til at vare ca. 2 lektioner.

Derefter følger et besøg på Holstebro Kunstmuseum, der varer ca. 3 timer incl. spisepause. Efter museumsbesøget perspektiveres forløbet, og de ting eleverne har lært, med yderligere opgaver. Forløbet afsluttes med en evaluering.

Materiale til undervisningsforløbet findes på Holstebro Kunstmuseums hjemmeside:

http://holstebrokunstmuseum.net.dynamicweb.dk/da/undervisning/olivia-holm-m%C3%B8ller.aspx?Purge=True