Bridge

Gratis

Bridge

Bridge klubben tilbyder folkeskolerne forløb i hele skoleåret.

Bridge klubben stiller ekspertise og materiale til rådighed og holder gerne et indledende møde på skolen.

Bridge kan introduceres i større eller mindre omfang:

 

 •  6 til 10 timers lynkursus
 •  Som aktivitet til en featureuge
 •  Som valgfag af et halvt/helt års varighed

 

Der kan også aftales individuelle forløb med skolerne/klasserne

 

Indhold

 • Bridge fordrer en høflig omgangstone under spillet
 •  Bridge øver eleven i positiv evaluering med makker
 •  Bridge træner eleven i at samarbejde ved at lytte til makkers forslag til strategi
 •  Bridge lærer eleven at afkode andres strategi
 •  Bridge lærer eleven at tabe uden at tabe ansigt.
 •  Bridge lærer eleven at vinde uden at hovere
 •  Bridge lærer eleven at prioritere ét kvalitativt valg fremfor et andet
 •  Bridge lærer eleven, at kommunikation kan foregå på andre måder end via sprog
 •  Bridge spilles under faste rammer og dermed forudsigelighed og tryghed.