Danmarks oldtid – fra stenalder til vikingetid

300 kr. + moms

Danmarks oldtid - fra stenalder til vikingetid

En omvisning i oldtidsudstillingen kan omhandle hele oldtiden eller en enkelt periode – alt efter klassens ønsker og behov. Det besluttes i samarbejde med læreren, hvilke emner der berøres undervejs. En omvisning i oldtidsudstillingen kombineres så vidt muligt med fremvisning af oldsager, som eleverne må røre ved og undersøge.

Forløbet giver eleverne indblik i udvikling, livsvilkår, kultur og menneskenes hverdag i Danmark i den valgte periode.

Store dele af den permanente oldtidsudstilling på Holstebro Museum er desværre ikke udstillet for øjeblikket. Det er dog fortsat muligt at bestille en omvisning i alle oldtidens perioder.

Museets digitale spil JEG ER ARKÆOLOG kan med fordel inddrages i dette forløb; enten som en direkte del af undervisningen eller som forberedelse eller efterbehandling.

Link til spillet: JEG ER ARKÆOLOG

http://www.holstebro-museum.dk/arbejdsomraader/-computerspil-jeg-er-arkaeolog.html