Det gyldne snit

300 kr.

Det gyldne snit - billedanalyse

Dette undervisningsforløb vil – med udgangspunkt i malerier i Holstebro Kunstmuseums samling – give eleverne indsigt i Det Gyldne Snit. Både dets matematiske aspekter, men også hvordan kunstnere gennem tiden har brugt Det Gyldne Snit i deres billeder.

Undervisningsforløbet i billedanalyse er rettet mod fagene matematik på mellemtrinnet og i overbygningen, billedkunst, billedkunst som valgfag, samt faget dansk på mellemtrinnet og i overbygningen.

Forløbet er bygget op med en forberedelsesfase på skolen med 3 opgaver som eleverne skal løse som optakt til museumsbesøget. Det anslås til at vare ca. 2 lektioner.

Derefter følger et besøg på Holstebro Kunstmuseum, der varer ca. 3 timer incl. spisepause. Efter museumsbesøget perspektiveres forløbet, og de ting eleverne har lært, med yderligere opgaver. Forløbet afsluttes med en evaluering.

 

 

Materiale

Lærer-og elevmaterialet findes på Holstebro Kunstmuseum hjemmeside på adressen:

http://www.holstebrokunstmuseum.dk/da/undervisning/det-gyldne-snit.aspx

 

 

 

Målgruppen:

Målgruppen for forløbet er:

Billedkunst: 3.-5. klasse, Billedkunst valgfag: 8.-9. klasse, Dansk: 5.-9. klasse, Matematik: 5.-9. klasse