Industrialiseringen i Holstebro

300 kr. + moms

Industrialisering i Holstebro

I midten af 1700-tallet begyndte industrialiseringen på de britiske øer. 100 år senere er udviklingen nået til Danmark og Holstebro. Undervejs snakker vi om de tre helt store industrier i Holstebro: slagteriet, jernindustrien og tobakken. Eleverne får indtryk af, hvilken betydning hverdagslivets teknik havde (og har) for den enkelte og samfundet. Efter ønske kan vi også tage fat på emner som for eksempel børnearbejde.

Eleverne opnår med Holstebro som eksempel et kendskab til udviklingen i erhvervslivet og hvilken betydning, industrialiseringen har haft for Holstebro og Danmark.