Seksualundervisning

300 kr.

Familieliv

Kunstneres skildringer af familie og familieliv

Holstebro Kommunes læseplan for seksualundervisning, der er blevet revideret i foråret 2016, foreslår som noget nyt, at kunsten inddrages i undervisningen – både den kunst, der findes på byens gader og pladser – og kunsten på Holstebro Kunstmuseum. Det at kigge på kunst som led i seksualundervisningen, kan give en anden ramme for samtalen om køn, krop, seksualitet og familie, og dermed også give anledning til en anderledes samtale om emnet end i den traditionelle seksualundervisning.

Dette undervisningsforløb tager udgangspunkt i værker fra Holstebro Kunstmuseums samling og kunstværker i det offentlige rum, der handler om familie og familieliv.

Materiale til undervisningsforløbet:

Lærermaterialet findes på Holstebro Kunstmuseums hjemmeside på adressen:

http://www.holstebrokunstmuseum.dk/da/undervisning/seksualundervisning/familieliv—indskolingen.aspx

 

Elevmaterialet findes på Holstebro Kunstmuseums hjemmeside på adressen:

http://www.holstebrokunstmuseum.dk/da/undervisning/seksualundervisning/familieliv—indskolingen.aspx