Smæk en ordklasse

Smæk en ordklasse

 • Materialer:
 • Fluesmækker/sammenrullet avis
 • Sedler med ord i de tre ordklasser: navneord, udsagnsord og tillægsord (hent ordkort og se video på: http://www.emu.dk/modul/dansk-i-bev%C3%A6gelse)
 • Sedler med de tre ordklasser

 

 • Fremgangsmåde:
 • Eleverne deles op i to hold, som stiller sig i rækker ved siden af hinanden med fluesmækkeren/avisen i hånden.
 • På en tavle/træer, et hegn eller lignende placeres de tre sedler, så eleverne har nogle meter derhen
 • Underviseren eller en elev trækker et ord i en kuvert og råber det højt
 • Den første i hver gruppe løber nu hen og smækker den ordklasse, som ordet passer til
 • Det gælder om at komme før modstanden

 

 • Variation og progression:
 • I stedet for ordklasser kan der fx arbejdes med:
 • Forbogstaver (hvad starter ordet med?)
 • vokaler og konsonanter (er bogstavet der råbes op en vokal eller konsonant?)
 • Genrer (er historien der råbes op et eventyr, en folkevise eller novelle?)
 • Tegnsætning (skal der være komma i sætningen – Ja/nej?)