Symboler

300 kr.

Symboler

Lær om symboler i kunsten og hverdagen.

Vi møder symboler overalt i vores omgivelser. Symboler handler om de betydninger vi tillægger ting, og bruges både politisk og religiøst, i billedkunsten samt af det enkelte menneske, til at fortælle om og udtrykke identitet og tilhørsforhold. Det er vigtigt at vide noget om symboler, hvis man vil forstå sin egen og andres kulturer.

Dette undervisningsforløb handler om symboler, og har til formål at lære eleverne at finde symboler i billeder og i deres omgivelser og bruge dem i forbindelse med billedtolkning og som udtryksmiddel.

 

Lærermateriale

Materialet findes på Holstebro Kunstmuseums hjemmeside på adressen:

http://www.holstebrokunstmuseum.dk/da/undervisning/symboler—undervisningsforl%C3%B8b.aspx

Elevmateriale

Elevopgaverne findes på Holstebro Kunstmuseums hjemmeside på adressen:

http://www.holstebrokunstmuseum.dk/da/undervisning/symboler—undervisningsforl%C3%B8b.aspx