21 Aktiviteter
Klassetrin
Fag
Tidspunkt
Seksualundervisning 7.-9. kl.
300 kr.

Et undervisningsforløb om køn og identitet. Er der flere køn end de to vi traditionelt kender, måske ingen køn eller flyder kønnet? Hvad sker hvis man træder udenfor de vante kønskategorier? Illustration ved fotograf Lærke Posselts fotografier på udstillingen Q*Flydende køn.

Det gyldne snit
300 kr.

Hvad er Det Gyldne Snit? Hvordan beregner man det og hvordan har kunstnere brugt det i deres billeder??? Dette undervisningsforløb vil – med udgangspunkt i malerier i Holstebro Kunstmuseums samling – give eleverne indsigt i Det Gyldne Snit.

Billedanalyse
300 kr.

Her er et undervisningsforløb der fokuserer på, at give eleverne indsigt i billedanalyse således de bliver bedre til at se billeder, og til at kunne analysere værkerne. Forløbet er tænkt til målgruppen: Billedkunst 3.-5. klasse, Billedkunst som valgfag 8.-9. klasse samt Dansk i 7.-9. klasse.

Olivias verden
300 kr.

Undervisningsforløb om Olivia Holm-Møller på Holstebro Kunstmuseum. Forløbet fokuserer på to af de temaer som optog Olivia Holm-Møller - nemlig det kosmiske samt det at være sig selv som menneske.

Seksualundervisning
300 kr.

Ved at inddrage kunsten som led i seksualundervisningen gives der mulighed for et andet udgangspunkt for samtale og læring om køn, krop, seksualitet og familie.

Seksualundervisning
300 kr.

Brug kunsten som en del af seksualundervisningen. At kigge på kunst som led i seksualundervisning kan give et afsæt til samtale om køn, krop, seksualitet og familie/familieliv.

Leg og legetøj gennem 100 år
300 kr. + moms

Der snakkes om leg og legetøj gennem de sidste 100 år. Der lægges vægt på den store forandring, der er sket i børns leg - ikke mindst forskellen i inde-og udeleg. Der bliver lejlighed til selv at prøve en af de gamle lege.

Oldtidsbingo
300 kr. + moms

Gennem et spil bingo, hvor alle billederne på pladerne og kortene er genstande fra museet, lærer eleverne hvad de forskellige ting hedder. Samtidig får eleverne også indblik i hvad tingene har været brugt til.

Hvad er et museum?
300 kr. + moms

Hvorfor har vi brug for et museum? På dette besøg kommer eleverne med rundt på museet - både i udstillingerne og bag kulisserne. Der fortælles om hvilke opgaver der varetages på et museum, der snakkes om historieopfattelse og om museernes opgave i relation til det samfund vi lever i.

Ture ud af huset
300 kr. + moms pr. time

Byvandring, en tur til Døeshøjene eller til Tvis Kloster er gode bud på en anderledes omvisning i det omkringliggende kulturlandskab.

Stor-ilden 1733 og de andre bybrande
300 kr. + moms

I 1733 brændte en stor del af Holstebro ned. Både før og efter oplevede byen flere alvorlige brande. Hvordan reagere byens beboer og hvilke konsekvenser havde brandene for de folk der levede i en by som Holstebro.

Industrialiseringen i Holstebro
300 kr. + moms

Industrialiseringens betydning for Holstebro - med fokus på de tre helt store industrier: slagteriet, jernindustrien og tobakken. Eleverne får indblik i hvilken betydning hverdagslivets teknik havde og har for det enkelte menneske og for samfundet generelt.

Finder I noget?
300 kr. + moms

I dette forløb fortælles der om arkæologernes arbejdsmetoder og -redskaber, og om hvordan man ved hjælp af arkæologien kan skrive Danmarkshistorie. Ved praktiske øvelser forsøges det at give eleverne en forståelse for kronologi samt rekonstruktion af en hændelse. Forløbet fremmer elevernes lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser, og giver en stor forståelse for værdien af at arbejde tværfagligt.

Danmarks oldtid – fra stenalder til vikingetid
300 kr. + moms

En omvisning i oldtidsudstillingen kan omhandle hele oldtiden eller en enkelt periode – alt efter klassens ønsker og behov. En omvisning i oldtidsudstillingen kombineres så vidt muligt med fremvisning af oldsager, som eleverne må røre ved og undersøge. Forløbet giver eleverne indblik i udvikling, livsvilkår, kultur og menneskenes hverdag i Danmark i den valgte periode.

Besættelsen 1940-1945
300 kr. + moms

Besættelsestidssamlingen rummer mange spændende genstand, som fortæller historien om livet under besættelsen i Danmark. Formålet med forløbet er, at eleverne får en forståelse for den politiske, militære og samfundsmæssige situation under besættelsen, og dens indflydelse på hverdagslivet i Danmark.

Symboler
300 kr.

Vi omgiver os med symboler. Symboler handler om de betydninger vi tillægger ting og bruges overalt i vores omgivelser. At kunne forstå symboler er vigtigt for at kunne forstår sin egen og andres kulturer.

Masker
300 kr.

Masken kender vi fra de traditionelle kulturer i bl.a. Afrika og Asien. Masken indtager også en vigtig rolle i Vesteuropæisk kunst og kultur – fra Antikken og til i dag.

Henry Heerup for 3.-5. klasse
300 kr.

Henry Heerup er en´af Holstebro Kunstmuseum centrale kunstnere. Museet ejer flere af Heerups hovedværker.

Undrekammeret for 3.-5. klasse
300 kroner

Ting fortæller historier. Et undervisningsforløb for mellemtrinet med udgangspunkt i John Olsens Undrekammer

Bridge
Gratis

Bridge handler ikke kun om at styrke indlæringen. Spillet støtter integration og inklusion, når børn med forskellige forudsætninger og religion, sprog eller kultur mødes omkring bridgebordet.

Sexperterne for 7. klasse
Gratis

Ekstra seksualundervisning for 7. klasse, det er noget som giver højspænding, specielt når det er unge medicin studerende som giver den gas med alle deres talenter.

Desværre. Ingen aktiviteter matcher dine kriterier.